Opruimen brandschades

Wanneer gebouwen of fabrieken getroffen worden door brand, een explosie of een andere calamiteit, bestaat de kans op instortingsgevaar en het vrijkomen van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. In die gevallen is het zaak direct actie te ondernemen om de gevaren weg te nemen. Verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, hulpverleningsdiensten en overheidsinstanties kunnen in die gevallen rekenen op directe ondersteuning van P. Vriend Sloopwerken B.V. ; 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar. 

P. Vriend Sloopwerken B.V. beschikt over alle middelen om adequaat op de situatie in te spelen, de gevaren weg te nemen en de locatie op te ruimen. De benodigde vergunningen worden dan meestal achteraf verstrekt vanwege het spoedeisende karakter van de werkzaamheden.